Saturday, April 9, 2011

Ö - På Svenska
Frågeställning:Vi ser en outnyttjad potential för kulturella evenemang i Stockholms skärgård. Vårt mål är att utveckla en arbetsmetod för en utställningsform som länkar samman bildkonst, scenkonst och en kulinarisk båtresa. En grupp internationella kreatörer som arbetar i gränslandet mellan bildkonst och teater har därför bjudits in för att reflektera hur skärgårdens potential kan utnyttjas. Tillsammans har vi formulerat följande frågor:
- hur kan vi skapa nya metoder som låter bildkonst och scenkonst samexistera? - hur en konstutställning kan formuleras då den tar formen av en båtresa? - hur kan scenkonst erbjuda verktyg för att utveckla denna metod? - hur kan man utveckla nya metoder där gourmetkultur inkorporeras i en hybridform mellan bildkonst och scenkonst?
- hur kan digitala lösningar utvecklas som tillåter nya perspektiv på Stockholms skärgård genom konstnärlig form? - hur kan denna experimentverksamhet skapa nya perspektiv på Stockholms skärgård och nya upplevelser för besökare till Sverige?
De inbjudna konstnärerna ger svensk konstscen, musikbransch och teatervärld tillgång till viktig spetskunskap, nya nätverk och försäkrar att mångfalden ökar inom kulturutbudet, bland utövarna och dess publik. Deras närvaro ger även goda möjligheter att utveckla nya viktiga digitala verktyg och interface som kan testas i skärgården men som kan utvecklas för en bredare publik.

Målgrupp
* Målgrupp för projektet är en allmän kultur- och konstintresserad publik. Vi vänder oss även till skärgårdsbefolkningen som genom resan kan se sin vardag och omgivning med nya ögon. * De inbjudna konstnärerna ger svensk konstscen, musikbransch och teatervärld tillgång till viktig spetskunskap, nya nätverk och försäkrar att mångfalden ökar i svensk kultur.
* Vision Forum arbetar för en diversifierad utbildningsmiljö och ungas plats i kulturlivet är av högsta prioritet för oss. Därför är delar av resan speciellt utvecklad för ungdomar och speciella rabatterade ungdomsbiljetter kommer att finnas till försäljning. * För de som inte kan delta i själva båtresan får ta del av utställningen via en interaktiv hemsida där flera konstverk kan upplevas samtidigt som de utspelas på båten. * Båten är anpassad så att personer med rörelsehinder kan ta del av projektet. * Då de deltagande konstnärerna kommer från ett stort antal olika länder och pratar en mängd olika språk, kommer vi att kunna ta hand om människor med olika bakgrund.

EXPERTGRUPP OCH DELTAGARE i PILOTPROJEKT
Marcia Moraes (b.1969, BR/PT) Hennes arbete bryter gränserna mellan teater, dans och samtidskonst. Hon har tidigare arbetat med Robert Wilson och undervisat på NYU i New York (http://www.the- white-rabbit.net/artists/marcia-moraes/)

Lillevan (f. Lillevän Pobjoy 1965, IR/DE) arbetar med animation, video och nya media. Han är en av grundarna av multimediagruppen Rechenzentrum. Han har utfört och samarbetat med många namnkunniga artister från ett brett spektrum av genrer: opera, installation, minimal electronica, experimentalism, dans och klassisk musik. (www.lillevan.com)

Samon Takahashi (f. 1970, FR/JP) arbetar med konceptuell konst och ljud. Han väver samman flera medier i installationer, föreställningar och objekt. Han har ställt ut på Palais de Tokyo, Carré du Louvre och Musée d'Art Moderne.

Camila Sposati (f. 1972, BR) arbetar i skärningspunkten mellan konst, vetenskap och platsspecifika installationer. Hon använder naturmaterial som kristaller och färgade rök i storskaliga offentliga installationer. Hon är för närvarande artist in reseidence på Ateliers Recollets i Paris. (www.camilasposati.com.br)

Egill Sæbjörnsson (b.1973, IS) konstnär och musiker som gör en blandning av performance, video, ljud och skulpturala installationer som tar sin inspiration från kabaré och varieté. (www.egills.de)
Valerio del Baglivo (b.1977, IT) är curator baserad i Milano. Han har organiserat konstutställningar med framstående konstnärer och har skapat evenemang med fokus på utbildning och konstnärligt utbyte.

Isabel Löfgren (f. 1975, SE/BR) väver samman konst och humanistisk och teknologisk forskning. Hon arbetar med nya medier och installationer i det offentliga rummet. (www.isabellofgren.com)

Per Hüttner (f. 1967 SE/FR) undersöker gränserna mellan bildkonst och olika genrer och discipliner. Han har visat sina verk på The Yerba Buena Center for the Arts, Hayward Gallery, Tate Modern och Venedigbiennalen. (www.perhuttner.com)

Andrea Hvistendahl (f. 1971, SE) arbetar med 3D Verk, workshops, aktioner ofta i relation till mat och restaurangkultur. (http://studio44.se/artists/andrea-hvistendahl)

Cecilia Ahlqvist (f. 1986, SE) är bosatt i Norrköping. Hon skapar föreställningar som behandlar allmänhetens deltagande, naturliga element och berättelser. (http://cahlqvist.blogspot.se/)

Uppföljning
* Vi kommer att skapa en publikation som dokumenterar samarbetsprocessen. Här kommer det att finna plats för såväl rik dokumentation som akademisk analys och kritiska röster om projektet. Allt i den tradition som Vision Forum alltid arbetat med i sina publikationer. Publikationen distribueras nationellt och internationellt.
* Vi kommer att skapa en dokumentärfilm som dokumenterar arbetsprocessen. Genom Vision Forum Films breda nätverk kommer denna att kunna visas nationellt i Sverige och även i Europa.
* Seminarier i samarbete med Linköpings Universitet och ZKM i Karlsruhe kommer att fungera som ett publikt forum för att utvärdera projektet och dess tillgångar och svagheter. Universitet är en ideal plats för detta, då både ungdomar, konstnärer och akademiker deltar i dessa workshops.

No comments:

Post a Comment